Scurta descriere proiect site societate

Oradea, Județul Bihor

Titlul proiectului: Construire hală de producție, anexe și împrejmuire

COMODI PROD S.R.L, anunţă finalizarea proiectului „Construire hală de producție, anexe și împrejmuire”, cod MySMIS 115447.

Proiectul finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014–2020, implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Perioada de implementare a proiectului este de 64 de luni, respectiv între data 16.01.2017 și data de 30.04.2022.

 Valoarea totală a proiectului este de 6.768.971,34 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 3.492.543,86 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 2.968.662,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 523.881,58 lei.

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea competitivității întreprinderii COMODI PROD SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul încălțămintei din piele prin extinderea capacității și diversificarea producției unei unități existente. 

Obiective specifice ale proiectului:

1. Extinderea capacității și diversificarea producției unei unități in domeniul încălțămintei din piele prin:

– Construirea unui spațiu de producție de 2.590,00 mp suprafața construită și 3.213,32 mp suprafața desfășurată

– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier specifice activității de fabricare a încălțămintei din piele. În lista lucrărilor/bunurilor/serviciilor ce fac obiectul investiției propuse, echipamentele se regăsesc cu următoarele denumiri: Modul termic-3 centrale murale pe gaz, Pompe circuit, Boiler, Vas de expansiune, Butelie egalizare, Vana cu 3 cai cu servomotor, Ventiloconvectoare, Centrală de tratare aer, Radiator, Încălzitor instantaneu electric, Chiller, Mașina cusut pentru branțuri, Set cuțite, Masă de lucru cu 2 locuri pentru montat și căptușit, Plotter (mașină de tăiat) cu software – program tăiere materiale și Set Dulap vestiar.

– Achiziționarea programe informatice specifice activității de fabricare a încălțămintei din piele, și anume: Program creație/design și Program ERP

2. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a-și dezvolta și menține avantajul competitiv:

– Implementarea procesului de certificare a unor procese specifice activității desfășurate în cadrul proiectului

– Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calității (ISO 9001)

– Participarea, în calitate de expozant, la un târg internațional de profil

3. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse prin:

– Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic

– Minimizarea la sursa a deșeurilor generate și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor

– Angajarea unor persoane cu vârsta cuprinsa între 15 și 24 de ani sau cu vârsta de peste 50 de ani

– Includerea persoanelor de sex feminin in echipa de operare a investiției.

Rezultatele proiectului:

 • Suprafața de producție construită prin proiect de 2.590,00 mp suprafață construită și 3.213,32 mp suprafață desfășurată
 • Dotarea cu active corporale și necorporale
  • echipamente și utilaje tehnologice aferente construcției
  • echipament specific în scopul obținerii unei economii de energie – Sistem LED
  • mașină de cusut
  • set cuțite
  • set dulap vestiar
  •  plotter – sistem de tăiere
  •  masă de lucru cu două locuri pentru montat și căptușit – 8 bucăți
  • 2 programe informatice: Program creație/design și Program ERP
 • Angajarea personalului suplimentar necesar, dintre care o persoana din categorii defavorizate
 • Un proces specific certificat, un sistem de management certificat, participare, în calitate de expozant, la un târg internațional de profil

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

 • Extinderea capacității și diversificarea producției în domeniul încălțămintei din piele prin construirea unui spațiu de producție și dotarea cu noi echipamente de ultimă generație, mai eficiente din punct de vedere energetic
 • Angajarea de 10 persoane, din care 4 persoane din categorii defavorizate.

Persoana de contact: dna Baciu Ionel – Manager de proiect COMODI PROD S.R.L,; Telefon/ fax 0722332288/ 02594262645;  Adresa de e-mail: office@comodi.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

DATE DE CONTACT

Dl. Baciu Ionel, Telefon: 0722332288

E-mail: office@comodi.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României